МОТИВИ към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антоново

МОТИВИ към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антоново – публикувани на 15.09.2023 г.

Превод »