Провеждане на събитие по повод Европейския ден на „Натура 2000“

Провеждане на събитие по повод Европейския ден на „Натура 2000“ – на 22 май /понеделник/ от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Антоново

Превод »