Бюджет на Общината за 2023 г.

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет на община Антоново за 2023 г. на 28 август от 11:00 часа в заседателната зала на общината,   Доклад на Кмета – публикувани на 18.08.2023 г.

ПОКАНА за публично обсъждане на отчета на бюджета за 2022 г. на 26.06.2023 г. – публикувана на 16.06.2023 г.

Месечни отчети за бюджета – 2023 година

Отчет за периода 01.01.2022 г. – 31.01.2022 г.
Отчет за периода 01.02.2022 г. – 28.02.2022 г.
Месечен отчет на капиталови разходи за февруари 2023 г.

Отчет за периода 01.03.2023 г. – 31.03.2023 г.

Месечен отчет на капиталови разходи за март 2023 г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 1-во тримесечие на 2023 г.
публикуван на 03.05.2023 г.
СПРАВКА КЪМ I-во Тримесечие на 2023г. ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 10-30 „ТЕКУЩ РЕМОНТ“, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (§ 31-18) ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, НА УЛИЧНА МРЕЖА И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ
публикувана на 03.05.2023 г.

Отчет за периода 01.04.2023 г. – 30.04.2023 г.

Месечен отчет на капиталови разходи за април 2023 г.

Отчет за периода 01.05.2023 – 31.05.2023 г.

Месечен отчет на капиталови разходи за май 2023 г.

Отчет за периода 01.06.2023 – 30.06.2023 г.

Месечен отчет на капиталови разходи за юни 2023 г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2-ро тримесечие на 2023 г. – публикуван на 28.07.2023 г.

СПРАВКА КЪМ 2-ро Тримесечие на 2023г. ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 10-30 „ТЕКУЩ РЕМОНТ“, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (§ 31-18) ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, НА УЛИЧНА МРЕЖА И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ -публикувана на 28.07.2023 г.

Месечен отчет на капиталови разходи за юли 2023 г.

Отчет за периода 01.07.2023 – 31.07.2023 г.

Месечен отчет на капиталови разходи за месец август 2023 г.

БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА- публикуван на 12.09.2023 г.

ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2023 г. – публикуван на 15.09.2023 г.

Отчет за периода 01.08.2023 – 31.08.2023 г.

Месечен отчет на капиталови разходи за месец септември 2023 г.

Отчет за периода 01.09.2023 – 30.09.2023 г.

Разчет за финансиране на Капиталови разходи за 3-то тримесечие на 2023 г. – публикуван на 27.10.2023 г.

Справка към 3-то тримесечие на 2023 г. за разходите по § 10-30 „Текущ ремонт“, финансирани със средства от Целеви трансфери (§31-18) от Централния бюджет за извършване на текущи ремонти от общински пътища, на улична мрежа и на други инфраструктурни обекти – публикувана на 27.10.2023 г.

Отчет за 3-то тримесечие на 2023 г.

Месечен отчет на капиталовите разходи за месец октомври 2023 г.

Отчет за периода 01.10.2023 – 31.10.2023 г.

Месечен отчет на капиталовите разходи за месец ноември 2023 г.

Отчет за периода 01.11.2023 – 30.11.2023 г.

Месечен отчет на капиталовите разходи за месец декември 2023 г.

Отчет за периода 01.12.2023 -31.12.2023 г.

Годишен отчет за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 4-то тримесечие на 2023 г. – публикуван на 27.02.2024 г.

СПРАВКА КЪМ 3-то Тримесечие на 2023г. ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 10-30 „ТЕКУЩ РЕМОНТ“, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (§ 31-18) ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, НА УЛИЧНА МРЕЖА И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ – публикувана на 27.02.2024 г

Превод »