Публична покана с предмет: Доставка на спец. транспортно средство, адаптирано за превоз на ХУ

Публична покана

Документация за участие – заглавна страница

Документация за участие

Протокол – комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти

Превод »