ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА  РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 14 НОЕМВРИ 2021 г.

           Централната избирателна комисия уведомява избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, че в срок до 30 октомври 2021 г. могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС) или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или по настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

  • на e-mail адрес: [email protected]
  • на място в Център за административно обслужване, административна сграда на Община Антоново, гише № 5 Деловодство

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

  • на e-mail адрес: [email protected]
  • на място в Център за административно обслужване, гише № 5 Деловодство

Електронно заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Можете да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, без необходимост от квалифициран електронен подпис, чрез страницата https://regna.grao.bg/

 

Заповед № 382 от 14.10.2021 г. на Кмета на община Антоново за определяне на места за поставяне на агитационни материали –публикувана на 14.10.2021 г.

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ – ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ, ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

◾През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

◾Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

◾Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Публикувано на 04.10.2021 г.

ПОКАНА за консултации в кабинета на кмета на общината – 07.10.2021 г. от 13:00 часа – публикувана на 01.10.2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.– публикуван на 01.10.2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – публикуван на 01.10.2021 г.

Заповед № 356 от 23.09.2021 г. на Кмета на община Антоново за определяне местата за обявяване на предварителните избирателните списъци за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. – публикувана на 24.09.2021 г.

ЗАПОВЕД № 355 от 23.09.2021 г. на Кмета на община Антоново за образуване на избирателни секции на територията на община Антоново за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 -публикувана на 24.09.2021 г.

 

Превод »