ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА  РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 14 НОЕМВРИ 2021 г.

НОВ ИЗБОР ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 21 НОЕМВРИ 2021 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14.11.2021 Г. – ОБЩИНА АНТОНОВО

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 14.11.2021 г. – ОБЩИНА АНТОНОВО

 

Съобщение

Във връзка с множество запитвания и постъпили в ЦИК по електронната поща заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели поставени под задължителна карантина, Централната избирателна комисия уведомява, че заявленията се подават до кмета на общината по адреса на карантиниране.

На интернет страницата на ЦИК е достъпно електронно заявление за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, като проверката се извършва едновременно с подаването му.

Заявлението е достъпно на следния линк: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/

За подаване на електронното заявление не е необходим електронен подпис. – публикувано на 09.11.2021 г.

 

Регистрация за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Заповед № 415/03.11.2021 г. на Кмета на община Антоново, относно опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година

Заповед № 396/25.10.2021 г. на Кмета на община Антоново за извозване на гласоподаватели от населените места, в които не са образувани избирателни секции до съответните секции и обратно

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ И ДРУГИТЕ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК/ПСИК В ПРЕДИЗБОРНИЯ ДЕН – 13 НОЕМВРИ 2021 Г.

ГРАФИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ НА СИК В ПРЕДИЗБОРНИЯ ДЕН 13.11.2021 Г.
ИМЕ НА СЕКЦИЯТА МЯСТО № НА СЕКЦИЯ ЧАС НА ДОСТАВКА
ГР. АНТОНОВО Клуб на пенсионера – бул.“Тузлушки герой“№52 280200002 13:40
ГР. АНТОНОВО Туристически информационен център – бул.“Тузлушки герой“№26 280200001 13:40
С. СТЕВРЕК Кметство 280200032 13:55
С. ИЗВОРОВО Читалище 280200013 17:40
С. ТРЕСКАВЕЦ Младежки дом 280200035 14:30

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Заповед № 407/01.11.2021 г. на Кмета на община Антоново за образуване на една обща секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Антоново – публикувана на 01.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

                 Във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година, Ви уведомяваме, че ще се проведат обучения от членове на РИК-Търговище на членовете на СИК/ПСИК и обучения на избирателите с машини за гласуване по следния график:

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК/ПСИК
Дата Час Място на провеждане
08.11.2021 г. 10:00 НЧ „Христо Ботев-1921“ град Антоново

 

ОБУЧЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ
Дата Час Място на провеждане
01.11.2021 г. 10:00 НЧ „Касърга-1944“ – с. Трескавец
02.11.2021 г. 10:00 НЧ „Пробуда-1928“ – с. Стеврек
02.11.2021 г. 14:00 НЧ „Отец Паисий-1929“ – с. Изворово
08.11.2021 г. 10:00 Туристически информационен – гр. Антоново

Моля да уведомите Вашите представители в СИК/ПСИК за обучението.

 Присъствието на председателите, заместник-председателите и секретарите на СИК /ПСИК е задължително.

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК – Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка, ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ, ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ

2021-ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ

Заповед № 393 от 21.10.2021 г. на Кмета на община Антоново за определяне на избирателна секция № 280200002 в град Антоново, бул. „Тузлушки герой“ № 52 /Клуб на пенсионера/ за секция, в която могат да упражняват правото си на глас избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването – публикувана на 21.10.2021 г.

Съобщение

           Централната избирателна комисия уведомява избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, че в срок до 30 октомври 2021 г. могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС) или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или по настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

  • на e-mail адрес: [email protected]
  • на място в Център за административно обслужване, административна сграда на Община Антоново, гише № 5 Деловодство

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

  • на e-mail адрес: [email protected]
  • на място в Център за административно обслужване, гише № 5 Деловодство

Електронно заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Можете да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, без необходимост от квалифициран електронен подпис, чрез страницата https://regna.grao.bg/

 

Заповед № 382 от 14.10.2021 г. на Кмета на община Антоново за определяне на места за поставяне на агитационни материали –публикувана на 14.10.2021 г.

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ – ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ, ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

◾През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

◾Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

◾Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Публикувано на 04.10.2021 г.

ПОКАНА за консултации в кабинета на кмета на общината – 07.10.2021 г. от 13:00 часа – публикувана на 01.10.2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.– публикуван на 01.10.2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – публикуван на 01.10.2021 г.

Заповед № 356 от 23.09.2021 г. на Кмета на община Антоново за определяне местата за обявяване на предварителните избирателните списъци за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. – публикувана на 24.09.2021 г.

ЗАПОВЕД № 355 от 23.09.2021 г. на Кмета на община Антоново за образуване на избирателни секции на територията на община Антоново за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 -публикувана на 24.09.2021 г.

 

Превод »