ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 11 ЮЛИ 2021 г.

ГРАФИКА

Резултати от Парламентарни избори 2021 г– 11 юли 2021 г.

Заповед № 283 от 05.07.2021 г. на Кмета на община Антоново, относно опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка на територията на общината по време на произвеждане на изборите – публикувана на 06.07.2021 г.

Заповед № 256 от 22.06.2021 г. на Кмета на община Антоново за организиране в изборния ден /11.07.2021 г./ извозване на гласоподаватели от населените места, в които не са образувани избирателни секции до съответните секции и обратно

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 11 ЮЛИ 2021 Г. – РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК

График за предаване на бюлетините и другите изборни книжа и материали на СИК в предизборния ден – 10 юли 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

             Във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 година, Ви уведомяваме, че ще се проведат обучения от членове на РИК-Търговище на членовете на СИК/ПСИК и обучения на избирателите с машини за гласуване по следния график:

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК/ПСИК
Дата Час Място на провеждане
05.07.2021 г. 10:00 НЧ „Христо Ботев-1921“ град Антоново

 

ОБУЧЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ
Дата Час Място на провеждане
05.07.2021 г. 10:00 Туристически информационен – гр. Антоново
05.07.2021 г. 10:00 Клуб на пенсионира – гр. Антоново
05.07.2021 г. 13:00 НЧ „Касърга-1944“ – с. Трескавец
05.07.2021 г. 13:00 НЧ „Пробуда-1928“ – с. Стеврек
05.07.2021 г. 13:00 НЧ „Отец Паисий-1929“ – с. Изворово

Моля да уведомите Вашите представители в СИК/ПСИК за обучението.

 Присъствието на председателите, заместник-председателите и секретарите на СИК /ПСИК задължително.

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)- публикуван на 29.06.2021 г.

Заповед № 265 от 28.06.2021 г. на Кмета на община Антоново за образуване на една обща ПСИК на територията на общината – публикувана на 28.06.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г., на 26 юни 2021 г. включително, изтича срокът за:

– подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

– подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

– подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

За целта кметовете на общини следва да организират дежурство до 17,30 ч. на 26 юни 2021 г.

 

Заповед № 257 от 22.06.2021 г. на Кмета на община Антоново за определяне на избирателна секция № 280200002 в град Антоново, бул. „Тузлушки герой“ № 52 /Клуб на пенсионера/ за секция, в която могат да упражняват правото си на глас избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.- публикувана на 22.06.2021 г.

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)

910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)

Заповед №238 от 03.06.2021 г. на Кмета на община Антоново за определяне на места за поставяне на агитационни материали –публикувана на 03.06.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  • Чрез SMS
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Публикувано на 03.06.2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. -1 – публикуван на 28.05.2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.-2 – публикуван на 28.05.2021 г.

ПОКАНА за консултации за сформиране на съставите на СИК – 03.06.2021 г. от 13:00 часа в кабинета на кмета на общината – публикувана на 27.05.2021 г.

ЗАПОВЕД № 212 от 18.05.2021 г. на Кмета на община Антоново за образуване на избирателни секции на територията на община Антоново за изборите за Народно събрание, насрочени за 11 юли  2021 г.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – публикувана на 18.05.2021 г.

Заповед № 213 от 18.05.2021 г. на Кмета на община Антоново за определяне местата за обявяване на предварителните избирателните списъци за изборите за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г. – публикувана на 18.05.2021 г.

 

Превод »