Отчети за управлението на общинската собственост

Отчет за управлението на общинската собственост през 2019 година

Отчет за управлението на общинската собственост през 2018 година

Отчет за управление на общинската собственост през 2017 година

Отчет за управлението на общинската собственост през 2016 година

Превод »