Заповеди

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1, т. 2 от ППЗСПЗЗ – публикувани на 19.04.2024 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1, т. 2 от ППЗСПЗЗ – публикувана на 03.04.2024 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ – публикувани на 15.02.2024 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ – публикувани на 01.02.2024 г.

Заповед № РД-25 от 30.01.2024 г. на кмета на община Антоново-забранява пашата на питомни селскостопански животни в горски територии

Списък на подотделите ЗАБРАНЕНИ за ПАША по ГСУ и ЗЕМЛИЩА

Списък на подотделите РАЗРЕШЕНИ за ПАША по ГСУ и ЗЕМЛИЩА

 

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ – публикувани на 12.01.2024 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ – публикувани на 06.11.2023 г.

ЗАПОВЕД ИЗДАДЕНА ОТ ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в, ал. 5 -ПУБЛИКУВАНИ НА 30.10.2023 Г.

ЗАПОВЕД ИЗДАДЕНА ОТ ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в, ал. 1 за откриване на  на процедура по сключване на доброволни споразумения и/или ползвателите на земеделски земи за землищата на община Антоново – срок за сключване на споразумения 30.08.2023 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ  – публикувана на 20.03.2023 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ – публикувани на 10.03.2023 г.

 

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в., АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ – публикувани на 13.02.2023 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в., АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА  ЧЛ. 37в, АЛ. 4 от ЗСПЗЗ – септември 2022 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА  ЧЛ. 37в, АЛ. 4 от ЗСПЗЗ – септември 2022 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА  ЧЛ. 37в, АЛ. 4 от ЗСПЗЗ – септември 2021 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА  ЧЛ. 37в, АЛ. 4 от ЗСПЗЗ – септември 2021 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА  ЧЛ. 37в, АЛ. 4 от ЗСПЗЗ – септември 2021 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА  ЧЛ. 37в, АЛ. 4 от ЗСПЗЗ – септември 2021 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ – септември 2021 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.37 В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ – декември 2020 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.37 В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ – НОЕМВРИ 2020 Г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ – СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

Превод »