Заповеди

ЗАПОВЕД ИЗДАДЕНА ОТ ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в, ал. 1 за откриване на  на процедура по сключване на доброволни споразумения и/или ползвателите на земеделски земи за землищата на община Антоново – срок за сключване на споразумения 30.08.2023 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ  – публикувана на 20.03.2023 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ – публикувани на 10.03.2023 г.

ЗАПОВЕД ЗАБРАНА пашата на питомни селскостопански животни 2023 г.

Списък – забранени за паша – I ГСУ

Списък – забранени за паша – III ГСУ

Отдели и подотдели разрешени за паша от ДГТ в района на ДГС „Омуртаг“ през 2023 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в., АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ – публикувани на 13.02.2023 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37в., АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА  ЧЛ. 37в, АЛ. 4 от ЗСПЗЗ – септември 2022 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА  ЧЛ. 37в, АЛ. 4 от ЗСПЗЗ – септември 2022 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА  ЧЛ. 37в, АЛ. 4 от ЗСПЗЗ – септември 2021 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА  ЧЛ. 37в, АЛ. 4 от ЗСПЗЗ – септември 2021 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА  ЧЛ. 37в, АЛ. 4 от ЗСПЗЗ – септември 2021 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА  ЧЛ. 37в, АЛ. 4 от ЗСПЗЗ – септември 2021 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ – септември 2021 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.37 В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ – декември 2020 г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.37 В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ – НОЕМВРИ 2020 Г.

ЗАПОВЕДИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ – СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

 

Превод »