Проект „Предоставяне на топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г. в община Антоново“

В резултат от създалата се ситуация от разпространението на коронавируса (COVID-19) в света и във връзка с обявеното извънредно положение в страната Министърът на труда и социалната политика утвърди Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ Програмата е финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП) и е част от пакета мерки за подкрепа на най-уязвимите граждани в условията на обявената извънредна ситуация в страната.

Проектното предложение с наименование „Целево подпомагане с топъл обяд в община Антоново“, с което Община Антоново кандидатства към Целевата програма бе одобрено и проектът ще стартира на 01.05.2020 г. Проектът ще помогне за ограничаването на разпространението на коронавируса (COVID-19) и ще окаже решаващо въздействие за преодоляване на бедността в нашата община, като насочим вниманието към най-уязвимата и безпомощна част от населението, подсигурим подкрепа и грижа за възрастните хора, живеещи под прага на бедност и в социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация и доставим топъл обяд до домовете им.

Проектът ще обхване най-уязвимите жители в общината, засегнати от форми на крайна бедност.

Проектът ще се реализира в периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. Максималният брой потребители, които могат да се включат в услугата е 170 човека, като те трябва да попадат в следните целеви групи:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Приготвената топла храна, включваща – супа, основно ядене и хляб, ежедневно ще се доставя до дома на потребителите в работните дни от седмицата.

На всички потребители на настоящата услуга „топъл обяд у дома“ ще бъдат предлагани като съпътстващи мерки и допълнителни услуги – при необходимост, може да им се закупуват други хранителни продукти, лекарства, медикаменти, да им се заплатят сметки или такси, разбира се със средствата на самите потребители.

Общият размер на финансирането по настоящият проект е 16 269 лв.,  като размера на средствата за храна за обяд са 14 025 лв., а останалите средства в размер на 2 244 лв. са разходи за транспорт, режийни, консумативи и съпътстваща подкрепа.

Финансирането на проекта се извършва чрез Агенция за социално подпомагане.

Списък на одобрени потребители