Разработването на План за интегрирано развитие на Община Антоново за периода 2021 – 2027 год

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АНТОНОВО ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 ГОД.

                    Уважаеми граждани на Община Антоново,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата на новия програмен период на ЕС, стартира разработването на План за интегрирано развитие на Община Антоново за периода 2021 – 2027 год. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Вашето участие в разработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез прякото Ви участие в обществените обсъждания на плана, за които ще бъдете уведомявани своевременно.

Можете да подавате конкретни предложения на електронната поща на Община Антоново – [email protected], или в специално поставената за целта кутия за предложения в ОЦУИГ- Антоново в срок до 15 юни 2020 г.

 

Благодарим Ви!

 

 

Превод »