МОТИВИ към Проект на Наредба за изменение на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Антоново

МОТИВИ към Проект на Наредба за изменение на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Антоново – публикувани на 28.02.2020 г.

Превод »