Мотиви към Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Антоново

Мотиви към Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Антоново –публикувани на 24.01.2020г.

Превод »