ПОКАНА за Публично обсъждане на Проектобюджет 2020 – 20.01.2020 г.

Обява за публично обсъждане на Проектобюджет 2020 г. – предложения се приемат до 17.01.2020 г.. Обсъждането с местната общност ще се проведе на 20.01.2020 г. от 10 часа в заседателната зала. – публикувана на 13.01.2020 г.

Приложение- Инвестиционна програма 2020 г. – публикувано на 13.01.2020 г.