Решения – мандат 2019 г. – 2023 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 06.11.2019 г. 2021 ГОДИНА РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 38 ОТ 19.05.2022 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 28.11.2019 г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №19 ОТ 28.01.2021 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 39 ОТ 30.06.2022 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 27.12.2019 г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №20 ОТ 25.02.2021 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 40 ОТ 28.07.2022 Г.
2020 ГОДИНА РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №21 ОТ 25.03.2021 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 41 ОТ 25.08.2022 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 4  ОТ 30.01.2020 г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №22 ОТ 29.04.2021 г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 42 ОТ 16.09.2022 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 27.02.2020 г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №23 ОТ 27.05.2021 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 43 ОТ 29.09.2022 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 31.03.2020 г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №24 ОТ 22.06.2021 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 44 ОТ 27.10.2022 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 30.04.2020 г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №25 ОТ 29.07.2021 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 45 ОТ 24.11.2022 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 28.05.2020 г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №26 ОТ 26.08.2021 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 46 ОТ 14.12.2022 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 10.06.2020 г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №27 ОТ 17.09.2021 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 47 ОТ 22.12.2022 Г.
РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №10 ОТ 23.06.2020 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №28 ОТ 28.09.2021 Г. 2023 ГОДИНА
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №11 ОТ 25.06.2020 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №29 ОТ 28.10.2021 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 48 ОТ 26.01.2023 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №12 ОТ 30.07.2020 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №30 ОТ 25.11.2021 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 49 ОТ 13.02.2023 Г.
РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №13 ОТ 13.08.2020 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №31 ОТ 22.12.2021 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 50 ОТ 23.02.2023 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №14 ОТ 27.08.2020 Г. 2022 ГОДИНА РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 51 ОТ 30.03.2023 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №15 ОТ 30.09.2020 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №32 ОТ 27.01.2022 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 52 ОТ 27.04.2023 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №16 ОТ 29.10.2020 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 33 ОТ 04.02.2022 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 53 ОТ 25.05.2023 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №17 ОТ 26.11.2020 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 34 ОТ 10.02.2022 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 54 ОТ 29.06.2023 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №18 ОТ 23.12.2020 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №35 ОТ 24.02.2022 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 55 ОТ 27.07.2023 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 36 ОТ 22.03.2022 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 56 ОТ 31.08.2023 Г.
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 37 ОТ 28.04.2022 Г. РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 57 ОТ 11.09.2023 Г.
Превод »