Избори за общински съветници и за кметове, 27 октомври 2019 г.

Покана за провеждане на консултации за състава на Общинска избирателна комисия