Избори за общински съветници и за кметове, 27 октомври 2019 г.

ГРАФИК за предаване на бюлетините и другите изборни книжа и материали на СИК в предизборния ден – 26 октомври 2019 г. публикуван на 16.10.2019 г.

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВ НА ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ /ПСИК/ публикувана на 11.10.2019 г.

Заповед № 296 от 12.10.2019 г. относно: образуване на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия /ПСИК/, обща за територията на община Антоново с № 250200040 и адрес: Административната сграда на Община Антоново, бул. „Т. герой“ №26, ет.1, ст.1 – публикувана на 12.10.2019 г.

Покана за провеждане на консултации за състава на Общинска избирателна комисия

Списък на кметствата, в които ще се произведат избори за кметове на кметства в Община Антоново

Заповед № 248 от 28.08.2019 г. на Кмета на Община Антоново за образуване на избирателни секции на територията на Общината за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., съгласно Приложение №1 и Приложение № 2 – Кметът утвърждава номерация, обхват и адрес на избирателните секции на територията на Община Антоново – публикувана на 28.08.2019 г.

Заповед №255 от 05.09.2019 г. на Кмета на община Антоново за определяне на места за обявяване на предварителните избирателните списъци – публикувана на 10.09.2019 г.

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии- на 16.09.2019 г. от 13:00часа в кабинета на Кметапубликувана на 11.09.2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I – за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. –публикувани на 11.09.2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I -за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.-публикувани на 11.09.2019 г.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

Заповед № 270 от 18.09.2019 г. относно: определяне на места за поставяне на агитационни материали на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания – публикувана на 19.09.2019 г.

Разяснителна кампания – видеоклипове

Заповед № 283 от 01.10.2019 г. относно: Определяне на избирателна секция № 250200002 в град Антоново /Клуб на пенсионера/ за секция, където да гласуват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.- публикувана на 03.10.2019 г.

Заявление за гласуване с Подвижна избирателна кутия – Приложение №17

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦАот избирателните списъци в изборите за общински съветниции за кметове на 27 октомври 2019 г.(чл.39, ал.1 от ИК) – публикуван на 16.10.2019 г.

 

Превод »