Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд – публикувани на 26.07.2019

Превод »