Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем на общински жилища, собственост на Община Антоново

Мотиви – публикувани на 24.06.2019 г.

Превод »