Уведомително писмо от фирма БИМ АГРО ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

 ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ – Уведомително писмо от фирма БИМ АГРО ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 01.04.2019  г. до 05.04.2019 г.