Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Заявление за гласуване по настоящ адрес

Общинска администрация Антоново Ви уведомява, че съгласно чл.36, ал.1 от Изборния кодекс, гражданите могат да подават Заявления /приложение №14-ЕП/ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. не по-късно от 14 дни преди изборния ден /11.05.2019 г. до 17:00 часа в ОЦУИГ – отдел „ГРАО”/ по настоящ адрес на заявителя. Искането може да бъде подадено по един от следните начини:

  • По електронен път – избирателите могат да подават електронно заявление на е-mail: grao@antonovo.bg. Същото трябва да е попълнено и подписано, сканирано и изпратено на посочения  имейл лично от лицето, притежаващо електронен подпис, като сканираният файл се подписва с електронен подпис и тогава се изпраща.
  • Писмено – в общинската администрация – отдел „ГРАО” до 17:00 часа на 11.05.2019 г. /събота/.

Вида на Заявлението /приложение №14-ЕП/е даден тук 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №001- град АНТОНОВО

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.– СЕКЦИИ С № 1, 2, 3 , 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. – СЕКЦИИ С № 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 25, 27, 34, 39

ПОКАНА  до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции за консултации за сформиране съставите на СИК – на 16.04.2019 г. от 13:00 часа в кабинета на кмета – публикувана на 12.04.2019 г.