Мотиви към Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Антоново

Мотиви към Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Антоново – публикувано на 14.01.2019 г.

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Антоново –публикувано на 14.01.2019 г.

 

Превод »