Конкурс: „Историята помни Ястребино – декември 1943”

Конкурс: „Историята помни Ястребино – декември 1943”

Община Антоново организира национален конкурс: „Историята помни Ястребино – декември 1943”  за рисунка, есе и стихотворение, посветен на 75 – тата годишнина от разстрела на шестте ястребинчета и техните семейства.

 1. Условия за участие:

Възрастови групи – ученици

– от първи до четвърти клас;

– от пети до седми клас;

-от осми до дванадесети клас.

 1. Рисунките да са на формат А4, техника по избор.
 2. Есета – до две печатни страници.
 3. Стихотворения – без ограничения.
 4. Всеки ученик може да участва в повече от един раздел с по една творба.

Произведенията се изпращат на хартиен носител или по електронна поща.

Краен срок – 10 декември 2018 год.

За класиралите се на първите три места по възрастови групи са предвидени грамоти и предметни награди.

Адрес  за  изпращане на материалите:

Гр. Антоново 7970, Област Търговище

бул. „Тузлушки герой” № 26

Община Антоново

(за конкурса)

И електронна поща : [email protected]

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ПО КАТЕГОРИИ:

П Р О Т О К О Л

                 Днес, 11.12.2018 год., в гр. Антоново се събра комисия в състав: Николинка Петрова Панчева – учител, инж. Петинка Стоянова Петрова – Николова – директор на дирекция в Община Антоново и Татяна Петрова Петрова – директор на дирекция в Община Антоново, със задача да прегледат и оценят постъпилите произведения в обявения конкурс „Историята помни Ястребино – декември 1943”.

За конкурса са постъпили общо 66 рисунки от различни възрастови групи и населени места от страната.

След обстоен преглед на рисунките по възрастови групи, комисията направи следното класиране:

 1. Възрастова група I – IV клас:

ПЪРВО МЯСТО:

Михаела Станкова – 4 клас при Обединено училище „Петко Рачев Славейков” с. Джулюница, община Лясковец.

 

ВТОРО МЯСТО:

Алкан Исмаилов – 4 клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново;

Преслава Станева – 4 клас при Школа „Арт – Попово” гр. Попово;

Ивайла Иванова – 4 клас при Обединено училище „Петко Рачев Славейков” с. Джулюница, община Лясковец.

 

ТРЕТО МЯСТО:

Семра Сергеева Стоянова – 4 клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново;

Стефания Христова – 4 клас при Школа „Арт – Попово” гр. Попово.

 

 1. Възрастова група V – VII клас:

 

ПЪРВО МЯСТО:

Петрозар Атанасов – 7 клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново

 

ВТОРО МЯСТО:

Милица Дойчинова – 5 клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново;

Елеонора Неделчева – 6 клас при Школа „Арт – Попово” гр. Попово.

 

ТРЕТО МЯСТО:

Симона Петрова – 7 клас СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново;

Боряна Илиева – 6 клас при Школа „Арт – Попово” гр. Попово.

 

 1. Възрастова група VIII – XII клас:

 

ПЪРВО МЯСТО:

Ивайла Петрова – 9 клас при Школа „Арт – Попово” гр. Попово;

Николай Коцев – 12 клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй.

ВТОРО МЯСТО:

Михаела Христова – 10 клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново;

Ивет Иванова – 9 клас Школа „Арт – Попово” гр. Попово;

Димитринка Иванова – 10 клас при Професионална гимназия „д-р Асен Златарев” гр. Горна Оряховица

 

ТРЕТО МЯСТО:

Руслана Руменова – 8 клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново;

Добромир Стаменов – 8 клас при Първо СУ гр. Търговище.

 

Постъпилите есета са общо осем на брой, разпределени по възрастови групи, както следва:

 

 1. Възрастова група I – IV клас – два броя:

 

ПЪРВО МЯСТО:

Фая Гератлиева – 9 години, при ОДК „Св. Иван Рилски” гр. Казанлък;

Алкан Исмаилов – 4 клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново.

 

 1. Възрастова група VIII – XII клас – един брой:

ПЪРВО МЯСТО:

Иван Иванов – гр. Омуртаг, 9 клас

 

Класирането на постъпилите 12 стихотворения по възрастови групи е следното:

 

 1. Възрастова група I – IV клас:

 

ПЪРВО МЯСТО:

Симона Йовчева – 9 години при ОДК „Св. Иван Рилски” гр. Казанлък

 

 1. Възрастова група V – VII клас:

 

      ПЪРВО МЯСТО:

      Румен Христов – 7 клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново

 

 1. Възрастова група VIII – XII клас:

 

ПЪРВО МЯСТО:

Николай Коцев – 12 клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй

 

ВТОРО МЯСТО:

Руслана Руменова – 8 клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново;

Михаела Христова – 10 клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново.

 

ТРЕТО МЯСТО:

Кирил Димов – 8 клас при ОДК „Св. Иван Рилски” гр. Казанлък.

 

 

 

Превод »