Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Антоново

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Антоново през 2013 г.

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Антоново през 2014 г.

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Антоново през 2015 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Антоново за 2016 г.

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Антоново за 2017 г.

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Антоново за 2018 г.

Превод »