Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Антоново

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет - Антоново през 2013 г.
Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет - Антоново през 2014 г.
Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет - Антоново през 2015 г.
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Антоново за 2016 г
Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет - Антоново за 2017 г.
Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет - Антоново за 2018 г.
Превод »