Решения на Общинския съвет

 

 

Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2009 г. от №140 до №183

Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2010 г. от №184 до №281

Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2011 г. от №282 до №348

Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2011 – 2012 г. от №1 до №104

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2012 – 2013 г. от №105 до №200

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2013 г. от №201 до №295

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2014 г. от №296 до №360

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2014 г. от № 361 до № 413

Архив решение на Общински съвет Антоново за 2015 г. от № 414 до № 489

Архив Решения на Общински съвет -Антоново за 2015 г. от №490 до №532

Архив на Решения на Общински съвет-Антоново за 2015 г. и 2016 г. от №1 до №102 от 30.06.2016

Архив на Решения на Общински съвет-Антоново от №103 от 28.07.2016 до №141 от 15.12.2016

Архив на Решения на Общински съвет-Антоново от №142 до №258 за 2017 година

Архив на Решения на Общински съвет-Антоново от № 259/януари до №334/юни 2018 г.

Архив на Решения на Общински съвет-Антоново от №335 от юли до №372 от декември 2018 г.

 

 

Превод »