Решения на Общинския съвет

Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2009 г. от №140 до №183

Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2010 г. от №184 до №281

Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2011 г. от №282 до №348

Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2011 – 2012 г. от №1 до №104

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2012 – 2013 г. от №105 до №200

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2013 г. от №201 до №295

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2014 г. от №296 до №360

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2014 г. от № 361 до № 413

Архив решение на Общински съвет Антоново за 2015 г. от № 414 до № 489

Архив Решения на Общински съвет -Антоново за 2015 г. от №490 до №532

Архив на Решения на Общински съвет-Антоново за 2015 г. и 2016 г. от №1 до №102 от 30.06.2016

Архив на Решения на Общински съвет-Антоново от №103 от 28.07.2016 до №141 от 15.12.2016

Архив на Решения на Общински съвет-Антоново от №142 до №258 за 2017 година

Решение №259 от 24.01.2018 г.

Решение №260 от 24.01.2018 г.

Решение №262 от 24.01.2018 г.

Решение №263 от 24.01.2018 г.

Решение №264 от 24.01.2018 г.

Решение №265 от 24.01.2017 г.

Решение №266 от 24.01.2018 г.

Решение №267 от 24.01.2018 г.

Решение №268 от 24.01.2018 г.

Решение №269 от 24.01.2018 г.

Решение №270 от 24.01.2018 г.

Решение №271 от 24.01.2018 г.

Решение №272 от 22.02.2018 г.

Решение №273 от 22.02.2018 г.

Решение №274 от 22.02.2018 г.

Решение №275 от 22.02.2018 г.

Решение №276 от 22.02.2018 г.

Решение №277 от 22.02.2018 г.

Решение №278 от 22.02.2018 г.

Решение №279 от 22.02.2018 г.

Решение №280 от 22.02.2018 г.

Решение №281 от 22.02.2018 г.

Решение №282 от 22.02.2018 г.

Решение №283 от 22.02.2018 г.

Решение №284 от 22.02.2018 г.

Решение №285 от 22.02.2018 г.

Решение №286 от 29.03.2018 г.

Решение №287 от 29.03.2018 г.

Решение №288 от 29.03.2018 г.

Решение №289 от 29.03.2018 г.

Решение №290 от 29.03.2018 г.

Решение №291 от 29.03.2018 г.

Решение №292 от 29.03.2018 г.

Решение №293 от 29.03.2018 г.

Решение №294 от 29.03.2018 г.

Решение №295 от 29.03.2018 г.

Решение №296 от 29.03.2018 г.

Решение №297 от 04.04.2018 г.