Обява за проучване на нагласи на потенциални партньори за включване в Проект-2018 година

Община Антоново обявява:

Стартира проучване нагласите и готовността на потенциални партньори, малки и средни предприятия/ фирми, за включване в Проект „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности, и подобряване достъпа до образование – Антоново“.

Необходима информация и заявяване на интерес:
1. Наименование и описание на фирмата.
2. Предложение за дейности, които фирмата да реализира като партньор.
3. Примерен бюджет за дейностите, които фирмата да реализира като партньор.
4. Опит в изпълнението на такива дейности. Опит в работа на територията на Общината.

Срок за заявяване на интерес 05.04.2018 година до 17.00 часа
Одобреният партньор ще бъде поканен да се включи в разработването на проектната. Предложенията  ще бъдат включени в проекта.