Обява с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции

Обявя с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции на територията на община Антоново по 7 обособени позиции

Обява – публикувано на 12.03.2018 г.

Информация за публикувана ОБЯВА – публикувано на 12.03.2018 г.

Проект на Договор – Приложение 1 – публикувано на 12.03.2018 г.

Списък на обектите – Приложение 2 – публикувано на 12.03.2018 г.

Техническа спецификация – Приложение 3 –  публикувано на 12.03.2018 г.

Характеристики на поръчката – Указания за провеждане на възлагането и подготовка на офертите – Приложение 4 –  публикувано на 12.03.2018 г.

Образци – публикувано на 12.03.2018 г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти – публикувано на 21.03.2018 г.

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти – публикувано на 21.03.2018 г.

Протокол от дейността на комисията – публикувано на 16.04.2018 г.

Договор – публикувано на 22.05.2018 г.

 

 

Превод »