Обява – потенциални партньори за включване в проектна концепция

Общината Антоново обявява:

Стартира проучване нагласите и готовността потенциални партньори за включване в проектна концепция за включване в Проект „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности, и подобряване достъпа до образование – Антоново“.

Необходима информация и заявяване на интерес:

1. Наименование и описание на организацията / фирмата / институцията.

2. Предложение за дейности, които организацията / фирмата / институцията да реализира като партньор

3. Примерен бюджет за дейностите, които организацията / фирмата / институцията да реализира като партньор;

4. Опит в изпълнението на такива дейности. Опит в работа на територията на общината.

5. Идеи за цялостния проект.

Срок за заявяване на интерес 02.12.2016 година до 17.00 часа

Одобрените партньори ще бъдат поканени да се включат в разработването на проектната концепция. Техните предложения ще бъдат включени в концепцията.

публикувано на 17.11.2016 г.