Обява за провеждане на конкурси в Българската армия