Обяви за провеждане на конкурси в Българската армия

Как да стана войник

Предимства на кадровата военна служба

 

Стани един от нас!

Със заповед № ЗРД-189/10.02.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 14 вакантни длъжности за войници  във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и/или висши училища в страната и в чужбина.

 

 Срок за подаване на документи във Военно окръжие – Търговище до 24.03.2023 г.:

Кандидатите следва да отговарят на изисквания по чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната на въоръжените сили на Република България.

Конкурсът ще се проведе за времето от 24.04.2023 г. до 28.04.2023 г. по график. Включва тест за проверка на общата култура и физическата подготовка. Събеседване с кандидатите, издържали изпитите.

Текст на Обявата

 

СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ – срок 28.04.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превод »