Заповед №25 от 30.10.2012 г. на ЕООД Тузлушка гора

Заповед №25 от 30.10.2012 г. на ЕООД „Тузлушка гора“, гр. Антоново за откриване на процедура с обект дългосрочно възлагане извършването на добива на дървесина от Общински горски фонд на Община Антоново за периода от 15.11.2012 г. – 15.11.2022 г. от подотдели съгласно действащия ЛУП
Изтегли