Началници на отдели

Ерджан Ахмедов Мехмедов
Началник на отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“
e-mail: [email protected]

Серихан Ашимова Етемова
Началник на отдел „Канцелария, протокол и техническо обслужване“
e-mail: [email protected]

Превод »