Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на община Антоново към 31.12.2016 г.