Структура, състав, численост, функции на администрацията

Органиграма на общинска администрация – Антоново към 01.08.2017 г.

Органиграма на общинска администрация – Антоново към 28.10.2019 г.

Органиграма на общинска администрация – Антоново към 01.06.2021 г.

Органиграма на общинска администрация – Антоново към 01.12.2021 г.

Органиграма на общинска администрация – Антоново към 01.04.2022 г.

Превод »