Икономика

БИЗНЕС

БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ
На територията на община Антоново са разкрити клонове на банка ДСК, Търговска банка Д АД и ЦКБ. Обслужването на гражданите и фирми се извършва в офисите и чрез банкомати.

 

ОСНОВНИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА В ОБЩИНАТА

Дърводобив
Селско горско и ловно стопанство
Търговия
Металообработване
Туризъм

ОСНОВНИ РАБОТОДАТЕЛИ В ОБЩИНАТА

РПК „Единство” град Антоново;
Завод за пътни знаци и съоръжения;
ПК „Крепост“ – Бехчет Салимов“;
Бензиностанция „Йоанна“
Бензиностанция „Петрол“
„Биопрограма” – АД
“Тузлушка гора” – ЕООД
„Тузлушка земя“ – ЕООД

 

ФИРМИ

„Фико – 68 “ ЕООД – магазин за строителни материали – гр. Антоново; бул.“Тузлушки герой“ №

РЕСТОРАНТИ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ЕТ „Калинка Илиева“

ресторант „Старият дъб“

гр. Антоново, бул. „Т. герой“ №67

„Барак-РП“ ЕООД

механа

гр. Антоново, местност до паметник „Кладата“

 

ХОТЕЛИ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
„Интер ресторант Янакиев стил“ ООД механа и хотел – 3 стаи 0893377007

кв. Еревиш

хотел „РИО 2011“ ООД

кафе-аператив и Хотелът разполага с 6 легла

0882 500 690

гр. Антоново, бул. „Тузлушки герой“ № 55

 

АПТЕКИ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
    Аптека „Тибея”
търговия с медикаменти и лекарствени средства 0878135800 гр. Антоново„Тузлушки герой” № 67

 

ФИРМА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ЕТ „Зеки – Зеки Зекериев” кафе – аперитив с. Таймище
„РИО-2011“ ООД кафе – аперитив „ЛЕА“ 0882 500 690 гр. Антоново„Тузлушки герой” № 67
ЕТ „Барон – Хасан Мусов” кафе – аперитив с. Любичево
ЕТ „Старият дъб“ – Емине Мехмедова кафе – аперитив гр. Антоново„Тузлушки герой” № 22
ЕТ „Кескин- 71” смесен магазин и кафе- аперитив с. Разделци
ЕТ „Йълдъръм-2015“ магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив с. Трескавец
ЕТ „Терзиев- 1212” магазин за хранителни стоки и кафе- аперитив с. Трескавец
ЕТ „Мари Комерс“ кафе – аперитив гр. Антоново, бул. „Тузлушки герой“ №67
СД „Красивел-Тодоров, Драганов и СИЕ“ кафе – аперитив и заведение за бързо хранене с. Кьосевци
ЕТ „Вальо и Галя Павлови кафе – аперитив с. Стара речка
ПК „Крепост“ – Бехчет Салимов смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Стеврек
ПК „Крепост“ смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Старчище
ПК „Крепост“ смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Равно село
ПК „Крепост“ смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Черна вода
ПК „Крепост“ смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Великовци
ЕТ “Иван Радков Мирков” смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки, кафетерия с. Стеврек
ЕТ “Нисан –Айше Рашидова” кафе-аперитив, смесен магазин за търговия с няколко групи храни с. Трескавец
„Двете липи“ – Рейко Миланов смесен магазин с. Длъжка поляна
“Лимец България” ООД- Фикрет Дауд фурна за хляб гр. Антоново, ул. „Тузл.герой“ 10
ЕТ “Касандра-70 – Бейсим Хасанов” смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Добротица
„Мега Актив“ ЕООД смесен магазин и кафе – аперитив с. Таймище
ЕТ „Чуши“ магазин за хранителни стоки 0899259567 с. Трескавец
ЕТ “Кунка Симеонова – Симеон Симеонов“ смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Моравица
ЕТ „Калинка Илиева“ смесен магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки гр. Антоновоц„; бул.“Тузлушки герой“№67
ЕТ „Йоктан Вар“ павилион за хранителни стоки гр. Антоново; ул.“Никола Новков“ №28
РПК „Единство“ магазин за хранителни и нехранителни стоки гр. Антоново;бул.“Тузлушки герой“ №24

с. Длъжка поляна

с.Добротица

с.Малоградец

с.Орач

с.Черни бряг

с.Разделци

с. Таймище

с. Капище

ЕТ „Емине Салиева“ магазин за хранителни стоки гр. Антоново
„Жико“ мини – маркет гр. Антоново
„Царски гъби“ ЕООД магазин за хранителни стоки с. Кьосевци
„Тинка – 82“ ЕООД магазин за хранителни стоки с. Черни бряг
ЕТ „Дакия-2000-Румяна Иванова“ павилион за търговия с храни с. Семерци
ЕТ „Айхас – 49 – Улвие Рамушева“ сладкарница гр. Антоново; бул.“Тузлушки герой“ № 67
ЕТ „Елица – 3 – 91 – Илия Илиев“ павилион за хранителни стоки , смесен магазин с. Стеврек
ЕТ „Алиме Ахмедова“ магазин за хранителни стоки с.Добротица
ЕТ „Мехмед Керемидчиев – Мечо Бойс“ пивница, смесен магазин за търговия с няколко групи харни с. Стеврек
Превод »