Икономика

БИЗНЕС

БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ
На територията на община Антоново са разкрити клонове на банка ДСК и ЦКБ. Обслужването на гражданите и фирми се извършва в офисите и чрез банкомати.

БИЗНЕСЦЕНТЪР

ФИРМИ

ОСНОВНИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА В ОБЩИНАТА

Дърводобив и дървообработване
Лека промишленост
Транспорт
Селско горско и ловно стопанство
Търговия
Металообработване
Туризъм

ОСНОВНИ РАБОТОДАТЕЛИ В ОБЩИНАТА

РПК „Единство” град Антоново;
Завод за пътни знаци и съоръжения;
ПК „Крепост“ – Бехчет Салимов“;
Бар ООД;
Бензиностанции „ШЕЛ”
„Биопрограма” – АД
“Тузлушки гори” – ЕООД
“Медика” – ЕООД
“Поляне” – ЕООД
“Медицински център – І”

ФИРМИ

РЕСТОРАНТИ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ЕТ „Сим Стел – Симеон Симеонов“

ресторант „Тузлушки герой“

кв. Еревиш

ЕТ “Златев- Марин Тодоров”

механа

с. Стара речка

 

ХОТЕЛИ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Интер ресторант Янакиев стил ООД механа и хотел – 3 стаи

кв. Еревиш

мотел “Еревишка чешма

Мотелът разполага с 10 легла

Еревиш, главен път София – Варна

 

АПТЕКИ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
    Аптека „Тибея”
гр. Антоново„Тузлушки герой” №67
    “Медика” – ЕООД
търговия с медикаменти и лекарствени средства Мери Иванова, 06071/ 23 24

гр. Антоново

 

ФИРМА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ЕТ „Зеки – Зеки Зекериев” кафе – аператив с. Таймище
ЕТ „ Басри  – Басри Чолаков” магазин – хранителни стоки с. Любичево
ЕТ „Барон – Хасан Мусов” кафе – аператив с. Любичево
Интер ресторант Янакиев стил ООД механа и хотел – 3 стаи кв. Еревиш
ЕТ „Кескин- 71” кафе- аператив с. Разделци
ЕТ”Златев- Марин Тодоров” механа с. Стара речка
ЕТ „Терзиев- 97” Исмет Мустафов магазин- хранителни стоки с. Трескавец
ЕТ”Мелиха- Фатме Мустафова магазин хранителни стоки с. Трескавец
ЕТ “Валентина-Любен – Валентина Петрова” магазин хранителни стоки с. Трескавец
ЕТ “Валентина-Любен – Валентина Петрова” кафе – аперитив, смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки, фурна за хляб гр. Антоново, ул. “Тузл.герой” 26
ЕТ “Адем Зекериев – Йоктан вар” смесен магазин за търговия с няколко групи храни и локал гр. Антоново, ул. “П.Иванов”№2
ЕТ “Хенба – Ефраим Исмаилов” смесен магазин за търговия с няколко групи храни с. Трескавец
ЕТ “Иван Радков Мирков” смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки, кафетерия с. Стеврек
ПК “Самопомощ” – Айнур Исмаилова Хюсейнова смесен магазин за търговия с няколко групи храни с. Коноп
ЕТ “Нисан –Айше Рашидова” кафе-аперитив, смесен магазин за търговия с няколко групи храни с. Трескавец
ЕТ “Оскар – Пламен Радославов” смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Изворово
ЕТ “Мрамор – 78 – Драгомир Иванов” кафе – аперитив “При Драго” гр. Антоново, ул. “Тузл.герой” 74
ПК “Единство”- Димитър С.Максимов смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки
“Геомакс” ООД- Христо Георгиев фурна за хляб гр. Антоново, ул. „Тузл.герой“ 10
ЕТ “Касандра-70 – Бейсим Хасанов” смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Добротица
ЕТ “Чарли – Сали Исмаилов” смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Таймище
ЕТ “Мустафа Османов-65-Къймет Османова” смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки гр. Антоново, ул. “Тузл.герой” 38 – закрит
ЕТ “Кунка Симеонова” смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Моравица
Т “Митко-Димитър Димчев” кафе-аперитив – прекратена дейност  на 07.2006г. гр. Антоново, ул. “Тузл.герой” 29А
ЕТ „Станева – Анка Станева“ бърза закуска с. Кьосевци
ЕТ „Стария дъб – Емине Мехмедова“ кафе – аперитив гр. Антоново, ул. “Тузл.герой” 22
ЕТ „Мрамор – 78 – Драгомир Иванов“ павилион „Парка“ гр. Антоново, м-ст „Парка“
ПК „Крепост“ – Бехчет Салимов“ смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки
„Акциум фун“ ООД кафе – аперитив, смесен магазин за търговия с няколко групи храни с. Черни бряг
ЕТ „Лако – Лазар Лазаров“ смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки гр. Антоново, ул. “Тузл.герой” 55 / 67
ЕТ „Дакия-2000-Румяна Иванова“ павилион за търговия с храни с. Семерци
ЕТ „Некц-Николай Костадинов“ кафе – аперитив с. Семерци
СД „Красивел – Тодоров, Драганов и сие“ павилион, бърза закуска с. Кьосевци
ЕТ „Калинка Илиева“ смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки гр.Антоново, ул. „Тузл.герой“ 46/67
ЕТ „Хюсеин Ферад“ кафе – аперитив с. Трескавец
ЕТ „Вальо и Галя Павлови- Галина Данова“ кафе – аперитив с. Стара речка
„Бар“ ООД снек – бар „Хепи“ с. Кьосевци
ЕТ „Сим Стел – Симеон Симеонов“ ресторант „Тузлушки герой“ гр. Антоново
БЕН – Инвест“ ООД смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Кьосевци
ЕТ „ХЕАД – Февзи Исмаилов“ кафене с. Любичево
ЕТ „Елица – 3 – 91 – Илия Илиев“ павилион за търговия с храни, смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Стеврек
ЕТ „Божанка – комерс – Божанка Савова“ локал, смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Изворово
ЕТ „Морандо – 98 – Мехмедали Ахмедов“ смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки гр. Антоново, ул. „Тузл.герой“ 67
ЕТ „Айхас – 49 – Улвие Рамушева“ сладкарница гр. Антоново, ул. „Тузл.герой“
„Лидер – 3“ ООД търговия с безалкохолни напитки и кафе гр. Антоново, м-ст „Мезарлък“
„Петрол“ АД търговия с безалкохолни напитки и кафе гр. Антоново, път София-Варна
ЕТ „Батаков – Исмаил Мехмедов“ локал, кафе – аператив с. Добротица
ЕТ „Алиме Ахмедова“ смесен магазин за търговия с няколко групи храни с. Добротица
ЕТ „Мехмед Керемидчиев – Мечо Бойс“ пивница, смесен магазин за търговия с няколко групи харни с. Стеврек
“Медика” – ЕООД търговия с медикаменти и лекарствени средства Мери Иванова , 06071/ 23 24 гр. Антоново