Население

През 1934 година в селата, които влизат в сегашната община живеят 25 794 души,  през 1946 година – 26 161 души, преброяването през 1956 година – 19 246 души, а през 1975 година – 12 107 души, през 1985 година – 10 010 души. Последното преброяване от 1991 година сочи цифрата 8 706 души. Сега в общината живеят 7670 души.

Гъстота на населението – 15,6 души/кв.км

Към 14.02.2006 г. мъжете са 3610 (50.26%), а жените – 3875 (49.74%).

Етническа структура:

v     Българска – 2768 ж.                или                  37%

v     Турска – 3869 ж.                      или                  51%

v     Ромска – 898 ж.                       или                  12%