Население

През 1934 година в селата, които влизат в сегашната община живеят 25 794 души,  през 1946 година – 26 161 души, преброяването през 1956 година – 19 246 души, а през 1975 година – 12 107 души, през 1985 година – 10 010 души. Преброяването от 1991 година сочи цифрата 8 706 души. По последното преброяване от 2011 година населението на общината е 6262 души. Сега към 15.05.2018 г. в общината живеят 7028 души.

Актуални данни за населението на Общината са  публикувани на сайта на ГД „ГРАО”:  http://www.grao.bg/tables.html

Към 14.02.2006 г. мъжете са 3610 (50.26%), а жените – 3875 (49.74%). За 2011 година мъжете са 3205 (51.18%), а жените – 3057 (48.82%).

Етническа структура според преброяването от 2011 г. и отговорили 5938 души е:
Българска – 1660 ж.                или                 28%
Турска – 2975 ж.                      или                  50%
Ромска – 1212 ж.                     или                  21%
Друга – 7 ж.
Не се самоопределят – 84 ж.  или                 1%

Превод »