Селско Стопанство

ЗЕМЕДЕЛИЕ

  • пшеница
  • ечемик
  • овес
  • царевица
  • маслодаен слънчоглед

ЖИВОТНОВЪДСТВО

  • говедовъдството
  • овцевъдство
  • птицевъдството
  • пчеларството
  • рибарство
ЗЕМЯ ОБЩО ДКА
Селско стопанска земя

Обработваема земя

Собственост на земята:

общинска

държавна

частна

269213

178616

 

2180

25518

146 977

Превод »