Инфраструктура

ВиК

Водоснабдяването на населените места и стопанските обекти се осъществява от „ВиК“ АД – град Търговище, експлоатационен район град Антоново. На територията на общината се изграждат една пречиствателна станция за питейни води в село Ястребино и една пречиствателна станция за отпадни води в град Антоново

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

Електропроводната мрежа 20 kV е общо 187 км. Кабелите 20 kV са с дължина 4000 м, а мрежата ниско напрежение е 198 км.
Населените места се обслужват от 113 трафопоста.

СЪОБЩЕНИЯ

Територията на община Антоново се обслужва от 7 АТЦ, съответно в град Антоново и селата Стеврек, Таймище, Любичево, Добротица, Моравка и Изворово.

ТРАНСПОРТ

Пътна мрежа – 257,4 км.:
22 км. – първокласен път /ГП – 4 – София – Варна/
100,3 км. – третокласни пътища
143 км. – местни общински пътища – ІV-ти клас

Третокласни пътища с важно стопанско значение на територията на Oбщината:
o         Антоново – Попово – Русе;
o         Омуртаг – Стеврек – Елена;
o         Попово в отсечката Моравка – Коноп.

Утвърдена общинска транспортна схема за периода 2017- 2020 година

СПРАВКА за предоставяне на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешно градския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2019 г.

Селищната инфраструктура на Oбщината обхваща 59 населени места:

 • Антоново
 • Банковец
 • Богомолско
 • Букак
 • Великовци
 • Вельово
 • Глашатай
 • Голямо Доляне
 • Горна Златица
 • Греевци
 • Девино
 • Длъжка поляна
 • Добротица
 • Долна Златица
 • Дъбравица
 • Изворово
 • Калнище
 • Капище
 • Китино
 • Коноп
 • Край поле
 • Крушолак
 • Къпинец
 • Кьосевци
 • Любичево
 • Малка Черковна
 • Малоградец
 • Манушевци
 • Мечово
 • Милино
 • Моравица
 • Моравка
 • Орач
 • Пиринец
 • Поройно
 • Присойна
 • Пчелно
 • Равно село
 • Разделци
 • Свирчово
 • Свободица
 • Семерци
 • Слънчовец
 • Стара речка
 • Старчище
 • Стеврек
 • Стойново
 • Стройновци
 • Таймище
 • Тиховец
 • Трескавец
 • Халваджийско
 • Чеканци
 • Черна вода
 • Черни бряг
 • Шишковица
 • Язовец
 • Яребично
 • Ястребино

 

Превод »