Инфраструктура

ВиК

Водоснабдяването на населените места и стопанските обекти се осъществява от „ВиК“ АД – град Търговище, експлоатационен район град Антоново. На територията на общината се изграждат една пречиствателна станция за питейни води в село Ястребино и една пречиствателна станция за отпадни води в град Антоново

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

Електропроводната мрежа 20 kV е общо 187 км. Кабелите 20 kV са с дължина 4000 м, а мрежата ниско напрежение е 198 км.
Населените места се обслужват от 113 трафопоста.

СЪОБЩЕНИЯ

Територията на община Антоново се обслужва от 7 АТЦ, съответно в град Антоново и селата Стеврек, Таймище, Любичево, Добротица, Моравка и Изворово.

ТРАНСПОРТ

Пътна мрежа – 257,4 км.:
22 км. – първокласен път /ГП – 4 – София – Варна/
100,3 км. – третокласни пътища
143 км. – местни общински пътища – ІV-ти клас

Третокласни пътища с важно стопанско значение на територията на Oбщината:
o         Антоново – Попово – Русе;
o         Омуртаг – Стеврек – Елена;
o         Попово в отсечката Моравка – Коноп.

Утвърдена общинска транспортна схема за периода 2017- 2020 година

СПРАВКА за предоставяне на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешно градския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2019 г.

Селищната инфраструктура на Oбщината обхваща 59 населени места:

Антоново
Банковец
Богомолско
Букак
Великовци
Вельово
Глашатай
Голямо Доляне
Горна Златица
Греевци
Девино
Длъжка поляна
Добротица
Долна Златица
Дъбравица
Изворово
Калнище
Капище
Китино
Коноп
Край поле
Крушолак
Къпинец
Кьосевци
Любичево
Малка Черковна
Малоградец
Манушевци
Мечово
Милино
Моравица
Моравка
Орач
Пиринец
Поройно
Присойна
Пчелно
Равно село
Разделци
Свирчово
Свободица
Семерци
Слънчовец
Стара речка
Старчище
Стеврек
Стойново
Стройновци
Таймище
Тиховец
Трескавец
Халваджийско
Чеканци
Черна вода
Черни бряг
Шишковица
Язовец
Яребично
Ястребино

 

Превод »