Семинар за обмяна на опит в гр. Осло, Норвегия на тема Енергийна ефективност и ВЕИ

Посещение на Кмета Хайредин Мехмедов в град Осло, Норвегия за обмяна на опит и добри проктики на тема: „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия“

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“
ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ BG04-00-02
СХЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПЪТУВАНИЯ

Кметът на община Антоново г-н Хайредин Мехмедов и г-н Исмаил Ибрямов – зам. Кмет на община Антоново заедно с представители на други български общини и фирми, присъстваха на семинар за обмяна на опит и добри практики на тема „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия”, организиран от норвежка компания „Грийнзоун“ АС.

Семинарът се проведе в гр. Осло, Норвегия, от 10 до 11 октомври 2017 г., като участието на представители на българските общини и фирми е финансирано от Фонд за двустранни отношения BG04-00-02 по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, княжество Лихтенщайн и кралство Норвегия.

Събитието беше открито от българската посланичка в кралство Норвегия г-жа Румяна Митрева, която подкрепи желанието на българските участници за обмяна на опит и засилване на двустранните отношения между Република България и страната домакин.

Участниците имаха възможността да получат нови знания и да се запознаят с утвърдени практики и с постигнатите резултати в община Осло и водещи норвежки компании по отношение на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници; да се срещнат с потенциални партньори и да посетят т.нар. “Пасивни” къщи, които са енергийно независими. С пътуването до гр. Осло, Норвегия се поставиха основите на бъдещо ползотворно сътрудничество и засилване на двустранните отношения между Република България и Кралство Норвегия, която е страна членка на Европейското икономическо пространство.

Превод »