Частичен избор за кмет на община Антоново – 2 юли 2017 г.

Заповед  № 116 от 17.05.2017 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Антоново за произвеждане на частичен избор за кмет на община Антоново – публикувано на 22.05.2017 г.

Заповед № 117 от 17.05.2017 г. за определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на частичен избор за кмет на община Антоново

Заповед №136 от 05.06.2017 г. за определяне на места за поставяне на агитационни материали

Заповед №142 от 09.06.2017 г. забранява се продажбата ана алкохол от 20:00 часа на 01 юли 2017 г. до 08:00 часа на 3 юли 2017 г.

Заповед №147 от 16.06.2017 г. за определяне на избирателна секция №250200002 /Клуб на пенсионера/ за секция, където да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Заповед №148 от 16.06.2017 г. за транспортиране и предаване на изборни книжа и материали на СИК в предизборния ден

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 2 юли 2017 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите насрочени за 2 юли 2017 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите насрочени за 2 юли 2017 г. /секции № 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 25, 27,28, 34, 37, 39/

СЪОБЩЕНИЕ

Заявление за гласуване по настоящ адрес – краен срок за подаване 17.06.2017 г.

Общинска администрация Антоново Ви уведомява, че съгласно чл.36, ал.1 и ал. 2 от Изборния кодекс, гражданите могат да подават Заявление /приложение №12-МИ/ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес при произвеждане на частичен избор за кмет на община Антоново на 02.07.2017 г. не по-късно от 14 дни преди изборния ден /17.06.2017 г. до 17:00 часа в ОЦУИГ – отдел „ГРАО”/ по настоящ адрес на заявителя. Искането може да бъде подадено по един от следните начини:

  • По електронен път – избирателите могат да подават електронно заявление на е-mail: [email protected]. Същото трябва да е попълнено и подписано, сканирано и изпратено на посочения  имейл лично от лицето, притежаващо електронен подпис, като сканираният файл се подписва с електронен подпис и тогава се изпраща.
  • Писмено – в общинската администрация – отдел „ГРАО” до 17:00 часа на 17.06.2017 г. /събота/.

Вида на Заявлението /приложение №12-МИ/е даден тук.

Превод »