Местни избори 2015

Резултати от гласуването за общински съветници – Антоново

Резултати от гласуването за Кмет на Община Антоново

ГРАФИК за предаване на изборни книжа и материали на СИК в предизборния ден – 24 октомври 2015 г.

Заповед № 303 от 13.10.2015 г. – да се организира опазването на обществения ред и осигури нормална обстановка по време на произвеждане на изборите и националния референдум

Заповед № 298 от 08.10.2015 г. – за определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

https://www.cik.bg/bg/36  – „Разяснителна кампания“ на Централната избирателна комисия – Национален референдум

https://www.cik.bg/bg/40 – „Разяснителна кампания“ на Централната избирателна комисия

Информационен лист – национален референдум за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите

Заповед № 269 от 24.09.2015 г. на Кмета на община Антоново за определяне на места за поставяне на агитационни материали на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I – за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I -з а гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.

Покана за консултации за състава на секционните избирателни комисии – 14.09.2015 г.

Заповед № 246 на Кмета на община Антоново за определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци

Заповед № 245 на Кмета на община Антоново за образуване на избирателни секции

Решение на ЦИК за назначаване на ОИК в община Антоново

Покана за провеждане на консултации – на 18.08..2015 г. – публикувано на 13.08.2015 г.

Заповед № 223 от 12.08.2015 година на Кмета на община Антоново за обявяване на кметства на територията на община Антоново

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА в Община Антоново в изпълнение на разпоредбите на § 16 на преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

 

Във връзка с предстоящите през есента местни избори в разпоредбата на чл. 396 от Изборния кодекс е регламентирано, че право да избират общински съветници и кметове имат български граждани, които са навършили 18 г. към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

Съгласно Параграф 1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс „живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” по смисъла на чл. 396,  е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

в) всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство.

Предвид цитираните разпоредби, лицата с настоящ адрес в чужбина са извън категорията лица по Параграф 1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

Презентация за провеждане на местни избори 2015

Превод »