Отбелязване на седмица за пътната безопасност

Да обучим и опазим децата в пътното движение

Програма за отбелязване на седмица за пътна безопасност