Европейски избори 25 май 2014 г.

ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ

Заповед № 98 от 25.03.2014 г. за определяне на технически екип

Заповед № 103 от 27.03.2014 г. за образуване на избирателни секции

На 11.04.2014 г. Кметът свиква консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции

Декларация за вписване в избирателен списък-част II / Прил. № 13/

Заповед № 123 от 07.04.2014 г. за определяне места за обявяване на предварителните избирателни списъци

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия /Прил. № 19/

ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък /Прил. № 11/

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от избирателния списък от гражданин на др. държава – членка на ЕС /Прил. № 12/

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък /Прил. № 14/

ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица /Прил. № 15/

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /Прил. № 16/

Декларация от лицата, заети в произвеждане на изборите като членове на СИК или охрана на избирателни секции /П,и. № 75/

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ II

Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали

Списък на заличените лица от избирателните списъци

График за предаване на изборните книжа и материали на СИК – 24.05.2014 г.

Подаване на сигнали за престъпления против политически права до Районна прокуратура – Омуртаг

Превод »