Заповед на Кмета за обявяване списък на категориите информация, подлежаща на класификация като Служебна тайна

Заповед № 13 от 09.01.2018 г. от 09.01.2018 г. за обявяване списък на категориите информациясъздавана, обработвана и съхранявана в община Антоново, подлежаща на класификация като „Служебна тайна“

Превод »