План за развитие 2007 – 2013 г.

С Решение №196 от 29.07.2005 г. Общински съвет Антоново прие Общински план за Регионално развитие 2007 – 2013 г.

С Решение № 327 от 22.12.2006 г. приема актуализация на Плана за развитие на Община Антоново за периода 2007 – 2013 г.

На 25.10.2010г., кметът на община Антоново, на основание чл.37, ал.2 от ЗРР,  проведе публично обсъждане на Общински план за развитие 2007-2013 г., актуализиран документ за изпълнение 2009-2013 г. По време на обсъждането бяха направени някои допълнения към Индикативната таблица – маркирани в жълто.

Кмет на община Антоново

ТАНЕР АЛИ

План за развитие

Индикативна таблица

Комуникационна стратегия

Информационна брошура за община Антоново

Годишен доклад за наблюдението и изпълнението през 2011 година на „План за развитие на Община Антоново 2007 – 2013 година” 

ГОДИШЕН ДОКЛАД за наблюдението и изпълнението през 2012 година на План за развитие на Община Антоново 2007 – 2013 година

Оценка на изпълнения Общински план за развитие на Община Антоново 2007 – 2013

Превод »