Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социални услуги в общността по 7 обособени позиции

Обособена позиция №1 „Доставка на хляб и хлебни изделия“
Обособена позиция №2 „Доставка на мляко, млечни продукти и яйца“
Обособена позиция №3 „Доставка на месо и месни продукти“
Обособена позиция №4 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“
Обособена позиция №5 „Доставка на консерви, замразени зеленчуци и сушени плодове“
Обособена позиция №6 „Доставка на риба и рибни продукти“
Обособена позиция №7 „Доставка на варива, подправки, сладкарски изделия и други хранителни продукти“

Решение за откриване на процедура – публикувано на 05.12.2017 година

Обявление за поръчка – публикувано на 05.12.2017 година

Документация – публикувано на 05.12.2017 година

Образци и приложения – публикувано на 05.12.2017 година

Решение за прекратяване – публикувано на 18.12.2017 г.

Обявление за прекратена поръчка – публикувано на 03.01.2018 г.

Превод »