Обява с предмет: Текущ ремонт на участъци от пътища на територията на община Антоново

Обява за обществена поръчка – публикувано на 21.11.2017 г

Информация за публикуване на обява – публикувано на 21.11.2017 г

Техническа спецификация – Приложение №1 – публикувано на 21.11.2017 г

Характеристика на поръчката. Указания за провеждане на възлагането и подготовка на офертите – Приложение №2 – публикувано на 21.11.2017 г

Образци на документи и указания за подготовката им – Приложение №3 – публикувано на 21.11.2017 г

Критерии за възлагане на поръчката. Методика за определяне на комплексната оценка – Приложение №4 – публикувано на 21.11.2017 г

Проект на Договор – Приложение №5 – публикувано на 21.11.2017 г

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти – публикувано на 07.12.2017 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – публикувано на 07.12.2017 г.

Протокол от дейността на комисия – публикувано на 21.12.2017 г.

Договор – публикувано на 18.01.2018 г.

Превод »