Публично състезание с предмет: Основен ремонт на улици в Община Антоново

Решение – публикувано на 27.03.2017 г.

Обявление –  публикувано на 27.03.2017 г.

Документация –  публикувано на 27.03.2017 г.

Технически проект –  публикувано на 27.03.2017 г.

Съобщение за промяна в датата и часа на отваряне на офертите – публикувано на 25.04.2017 г.

Съобщение за отваряне и обявяване на ценовите оферти –  публикувано на 19.06.2017 г.

Доклад и Протоколи от дейността на комисията – публикувано на 06.07.2017 г.

Решение за определяне на изпълнител – публикувано на 06.07.2017 г.

Заповед за връщане на Процедурата – публикувано на 26.10.2017 г.

Решение на КЗК № 1123 от 05.10.2017 г. – публикувано на 26.10.2017 г.

Протокол №4 от дейността на комисията   – публикувано на 30.10.2017 г.

Решение за прекратяване на процедура – публикувано на 08.11.2017 г.

Обявление за прекратена поръчка – публикувано на 30.11.2017 г.

Превод »