Обява с предмет: Изготвяне на Проект за обект: Реконструкция и преустройство на 10 броя жилищни сгради в с. Ястребино

Обява за обществена поръчка – публикувано на 08.11.2016 г.

Информация за публикуване на обява – публикувано на 08.11.2016 г.

Приложения към обявата – публикувано на 08.11.2016 г.

Образци – публикувано на 08.11.2016 г.

Въпрос:

Десетте къщи с еднакво планово разпределение ли са?

Отговор:

Десетте къщи не са с еднакво планово разпределение.

Отговорено на: 10.11.2016 г.

 

Въпрос:

Осигурено ли е финансирането на проектирането от държавния бюджет?

Отговор:

Поръчка ще се финансира с целеви средства, предоставени на  Община Антоново от републиканския бюджет за 2016 г.

Отговорено на: 10.11.2016 г.

Съобщение за отваряне на оферти – публикувано на 15.11.2016 г.

Протокол от дейността на комисията – публикувано на 28.11.2016 г.

Договор – публикувано на 12.12.2016 г.

Превод »