ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

Протокол от 25.04.2024 г. на ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания

Протокол от 25.04.2024 г. на ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество и европейски програми и проекти

Протокол от 26.03.2024 г. на ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания

Протокол от 26.03.2024 г. на ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество и европейски програми и проекти

Протокол от 26.02.2024 г. на ПК  по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания

Протокол от 26.02.2024 г. на ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество и европейски програми и проекти

Превод »