Обява с предмет: Доставка на строителни материали, инструменти и консумативи за нуждите на община Антоново

Обява за обществена поръчка – публикувано на 24.10.2016

Информация за публикуване в профила на купувача на Обява за обществена поръчка – публикувано на 24.10.2016

Приложение №1 – Техническа спецификация – публикувано на 24.10.2016

Приложение №2 – Проект на Договор – публикувано на 24.10.2016

Приложение №3 – Характеристика на Поръчката и Указания за подготовка на офертата – публикувано на 24.10.2016

Приложение №4 – Образци – публикувано на 24.10.2016

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти – публикувано на 01.11.2016

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – публикувано на 01.11.2016

Протокол от дейността на комисията –  публикувано на 21.11.2016 г.

Договор – публикувано на 16.12.2016 г.

Превод »