МОТИВИ към Проект на Наредба за изменение на Наредба за  определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Антоново

МОТИВИ към Проект на Наредба за изменение на Наредба за  определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Антоново

Превод »