Пазарна консултация за Консултация, подготовка и управление на Проект за фирма Тузлушка земя ЕООД

Запитване за оферта – публикувано на 12.10.2016 г.

Покана – публикувано на 12.10.2016 г.

Техническо предложение – публикувано на 12.10.2016 г.

Ценово предложение – публикувано на 12.10.2016 г.

Декларация – публикувано на 12.10.2016 г.

Заповед – публикувано на 24.10.2016 г.

Протокол – публикувано на 26.10.2016 г.

Превод »